Spoj dva světy

Hlavní myšlenka

 je vybudovat Komunitní centrum Dva světy s možností setkávání dvou generací a propojit prostřednictvím vhodných aktivit samostatně žijící seniory a děti, které nemají poblíž vlastní prarodiče nebo je postrádají úplně. Tím dojde k posílení mezigeneračních vztahů tam, kde chybí nebo jsou nedostatečně přítomny. Navíc posílíme vzájemné vztahy mezi seniory a rodinou dítěte a podpoříme tak oboustrannou spolupráci, která povede současně k pomoci v péči o samotné seniory „náhradní babičky a dědečky.“

Prarodiče mají zásadní roli v životě vnoučat, i když si to rodiče ne vždy připouštějí. Je to zvláštní pouto, které se mnohým dětem v dnešní době nedostává a my jsme se rozhodly to změnit. Babičky a dědečkové mají mnohem více rodičovských zkušeností, více trpělivosti a nadhledu. Vztah prarodičů a vnoučat je jedinečný. Nechte své děti zažít tyto okamžiky. Děti se od nich učí důležité životní lekce a na tento čas vzpomínají často i v dospělosti.

Kdo stojí za projektem Dva světy

Renáta Linhartová

Obchodní, reklamní a projektová činnost, organizace přednášek a prezentací.

Tel.: +420 607 745 752

Ing. Lucie Peštová

Manažerka a koordinátorka setkávání.

Tel.: +420 607 745 752

Mgr. Iva Volfová 

Garant setkávání, sociální pracovnice a krizový intervent.     

Tel.: +420 607 745 752

Aktuality