Spoj dva světy

Partneři projektu

PODPORA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO DVA SVĚTY! 

Projekt „Náhradní prarodiče – náhradní vnoučata“  

V roce 2022 byly z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, opatření č. 5 Podpora celoroční činnosti organizací pro zdravotně postižené a seniory“ získány finanční prostředky ve výši 190 000 Kč, pro období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022.

Cílem projektu je sociální začleňování samostatně žijících seniorů do života. Projekt umožňuje setkávání dvou generací a propojení samostatně žijících seniorů a dětí, které nemají poblíž vlastní prarodiče nebo je postrádají úplně.