Spoj dva světy

Programy komunitního centra Dva světy

  • Vybudování komunitního centra
  • Zajišťování náhradní babičky, dědečka – vnuka, vnučky
  • Náhradní starší sourozenec – doučování pro vaše děti
  • Návrat vdov a vdovců do běžného života
  • Poradensko-vzdělávací činnost v oblasti nutričního poradenství a fyzioterapie pro seniory a děti

Vybudování komunitního centra

V České republice existují projekty, které propojují Domovy seniorů s Mateřskými školkami, ale doposud nebylo vytvořeno centrum pro setkávání seniorů a dětí mimo tyto instituce. V jihočeském kraji zatím nebyl vytvořen ucelený projekt, který by usiloval o oboustrannou spolupráci a pomoc mezi rodinami dětí a seniorů „náhradní prarodiče – náhradní vnoučata.“

V situaci, která nastala v loňském roce v souvislosti s epidemií Covidu dochází k rozpadu sociálních vazeb mezi lidmi, obzvláště u lidí, žijících samostatně, seniorů či rodin, kde chybí jeden z rodičů, a prarodiče jsou vzdálení nebo úplně chybí. Ukázalo se, že je nadmíru nutné propojovat tyto „samostatně žijící jednotky“, podporovat je v mezigeneračních vztazích a obnově sociálních vazeb včetně vzájemné pomoci i spolupráci.

Zajišťování náhradní babičky/dědečka – vnuka/vnučky

Každý zájemce o program „náhradní babička/dědeček – vnuk/vnučka“ se může registrovat na na šich webových stránkách v kontaktním formuláři. Po té Vás budeme zpětně kontaktovat a vyplníme společně krátký dotazník.  V případě dětí to probíhá vždy v přítomnosti zákonného zástupce, kde se zaměříme na potřeby a zájmy dítěte a očekávání rodičů. U seniorů, kteří mají zájem zapojit se do projektu jako náhradní „prarodiče“, provedeme také vstupní pohovor a budeme vyžadovat výpis z rejstříku trestů (na základě vaší plné moci vyřídíme za vás). 

Pokusíme se nalézt vhodnou dvojici dítě-senior na základě rodinné anamnézy, prostřednictvím DAP diagnostiky či na základě pohovoru. V případě zájmu zajistíme pojištění. První setkání proběhne za přítomnosti sociální pracovnice v bezpečném prostředí Komunitního centra, kde se má možnost dvojice senior – dítě za doprovodu rodičů seznámit. Může se také stát, že si dvojice nebude rozumět nebo si prostě nepadne do oka. Máte tři pokusy na nalezení správné náhradní babičky, dědečka,  či vnoučete.  

Během první schůzky, kdy proběhne první seznámení, budete mít dostatečně dlouhý prostor, abyste zjistili, jestli si opravdu vzájemně vyhovujete. Během následujících tří dnů je na vás, abyste nám dali vědět, zda již máte své náhradní vnouče či prarodiče vybrané. Další aktivity pak budou na společné domluvě s rodinnou a je samozřejmě možné i nadále využívat  prostor Komunitního centra.

Do programu se můžete přihlásit i jako náhradní teta, jste-li zralá žena žijící osamoceně.

idk

Náhradní starší sourozenec – doučování pro vaše děti

V rámci pedagogické praxe (pod záštitou JČU) zajistíme doučování studenty pedagogických SŠ a VŠ s dětmi.

Jelikož během Covidu došlo u mnoho dětí ke zhoršení prospěchu, ve škole není takový prostor pro doučování a doma kvůli pracovní vytíženosti rodičů chybí vedení. Hledáme studenty VŠ, kteří by v rámci praxe doučovali děti, v pravidelných časech, potřebné předměty jako jsou český jazyk, matematika, anglický jazyk, fyzika či chemie.

Sourozenec je pro život dítěte nepostradatelný, ať už jako kamarád, důvěrník, ale i jako opora v těžkých životních chvílích. To, co nemůžou děti říct rodičům, snadněji řeknou vrstevníkům nebo sourozencům. Navíc sourozenecké vztahy propojují dětský svět se světem dospělých – starší bratr či sestra může mladšího sourozence pohlídat a převzít tak krátkodobě pozici rodiče. Sourozenci mají přímý vliv na rozvoj v dětství – plní roli společenských vzorů. Utvářejí děti tím, jak se chovají a jejich vliv tak může být pozitivní.

nS

Návrat vdov a vdovců do běžného života

Pro vdovy a vdovce zajistíme zajímavé přednášky, psychologické besedy, v rámci programu „Náhradní babička a dědeček“ začleníme osamocené seniory k dětem. V případě zájmu rády propojíme i jednotlivé vdovy – vdovce.

Smrt manžela či partnera je jedna z nejtěžších chvil v životě. Během prvního roku je velmi důležitá sociální i emoční podpora a tam, kde nefunguje rodina, je potřeba psychická podpora. Zároveň si uvědomujeme, že člověk na celou tu situaci nemusí být sám a může si o tom popovídat i s lidmi, kteří se sami nacházejí v podobné situaci. Pro vdovce a vdovy budeme pořádat zajímavé besedy a přednášky.

Poradensko-vzdělávací činnost v oblasti nutričního poradenství a fyzioterapie pro seniory a děti

Cvičení ve spolupráci s fyzioterapeutkou Jarkou Jakšovou

V rámci přednášek se specialistou zprostředkujeme:

  • Ozdravné cvičení pro seniory pod vedením fyzioterapeuta pro podporu vitality a kondice seniorů s ohledem k jejich vyššímu věku. Cviky jsou zaměřené na zlepšení pohyblivosti páteře a kloubů, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, protažení svalů a celkové zpevnění těla. Nedílnou součástí jsou i dechová cvičení. Dále zajistíme skupinové cvičení pro děti od 5ti let zaměřené proti svalové dysbalanci , pro zdravá záda a správné držení těla hravou formou s využitím různých cvičebních pomůcek jako jsou velké míče, overbally, labilní plochy a pružné gumy. Součástí budou dechová cvičení spojená s aktivací hlubokého stabilizačního systému.
  • Nutriční terapeut – Poradenství pro seniory s přihlédnutím k potřebám organismu ve vyšším věku. Prevence obezity u dětí.

Máte nějaký dotaz?