Spoj dva světy

Spojte se s námi

Jste rodiče či zákonní zástupci dítěte, pro které chcete najít náhradní prarodiče?

Jste senior, který by se rád zapojil do programu jako náhradní prarodič?

Jsi student, který by rád v rámci praxe doučoval děti jako náhradní starší sourozenec?

Nadchla vás naše myšlenka a chcete se zapojit do příprav na otevření komunitního centra?

Zaregistrujte se prostřednictvím formuláře:

Vyplněním formuláře souhlasím s pravidly s nakládání s osobními údaji. Spolek Spoj dva světy, z.s., IČO: 10777890 je správce osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). Zájemce tímto dává Spolku jakožto správci osobních údajů dobrovolně souhlas k nakládání s jeho jménem, příjmením, emailem, telefonním číslem a to za účelem zařazení do programu „náhradní prarodiče a náhradní vnoučata“. Jedná se o data potřebná pro shromažďování monitorovacích indikátorů do výkazů finančně podpořených projektů z Krajského úřadu České Budějovice, Statutárního města České Budějovice apod. Správce předává tyto údaje svým zpracovatelům, kterými je vyšší kontrolní orgán v případě konání kontroly na místě podpořených projektů. Předmětná data budou uchovávána Spolkem jakožto správcem po dobu 5 let. Zájemce má právo na přístup k údajům, opravu, přenositelnost, výmaz údajů, podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k soudu. Zájemce má právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na spoj@dva-svety.cz.