Spolupráce s Krizovým centrem pro děti a rodinu

Spolupráce s Krizovým centrem pro děti a rodinu

Navázaly jsme spolupráci s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.
Paní ředitelka Krizového centra, Mgr. Iva Volfová, nám nabídla spolupráci a možnost využívat na přechodnou dobu prostory krizového centra (konkrétně jejich hernu) na setkávání našich ,,náhradních” babiček a vnoučat , do doby, než se nám podaří získat finanční zdroje na vlastní prostory.
Tímto bychom rády zároveň poděkovaly Lucka Peštová, kterou náš projekt oslovil a celou schůzku iniciovala. Tahle spolupráce je především její zásluha…