PODPORA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO DVA SVĚTY! 

PODPORA JIHOČESKÉHO KRAJE PRO DVA SVĚTY! 

Projekt „Náhradní prarodiče – náhradní vnoučata“  

V roce 2022 byly z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, opatření č. 5 Podpora celoroční činnosti organizací pro zdravotně postižené a seniory“ získány finanční prostředky ve výši 190 000 Kč

Cílem projektu je sociální začleňování samostatně žijících seniorů do života. Projekt umožňuje setkávání dvou generací a propojení samostatně žijících seniorů a dětí, které nemají poblíž vlastní prarodiče nebo je postrádají úplně.